วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

^_^

Hey I never get up
I lost every thing
BUT

I  have A life
I can make it new
now i think remake it
for dojin BOOK 

It good ?ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น