วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

special EP

What the Hell I live in home and everybody walk in walk out to my room
I  no concentration in work
I cry 
Plzz live me Alone
I want make good work 
T_Tวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558