วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

thisplay

this commission จากผู้จ้างไม่ขอประสงคืออกมาน ขอบคุณมากครับ

จะว่าไปอาจเอามาเป็นไอเดียเขียนโดใหม่ได้เลยนะนี้
ชมภาพเต็มได้

อันนี้วาดเล่น

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558