วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

new rule

Blogger have new rule not post 18 up pic sorry
towmorrot i delete ro pic in blog
Thank

i move to
http://redaxis.blog.fc2.com/

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

BIG NEWS

ข่าวใหญ่
ผลการประชุมของกองเรือทะเลลึกกับเนวรอยในการสั่งซื้ออาวุธโจมตีทางอากาศรุ่นใหม่จากเทคโนโลยีต่างดาวครั้งแรกเป็นไปได้สวยงามโดยข้อตกลงการซื้ออาวุธสำเหร็จในเฟสแรกทางเนวรอยจะจัดส่งอาวุธรุ่นใหม่ล๊อดแรกให้แกกองเรือทะเลลึกในอีกไม่ช้านี้

big news
The meeting of the deep-sea fleet and neuroi.
To purchase new weapons, air attacks from alien technology first.
Terms of purchase weapons Birthstone for the first phase.
neuroi will ship the newest version of the Air Force could provide the first deep-sea fleet soon.