วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

in next work

i come make 

senrun dojin book with http://mistnight.blogspot.com/ 
for sell in thailland 

and

next 

install core on witches 11
this sempel pic


วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

fail of Ecica

eveing erica attack neroi it esery today

her sener some thing ?
wat today tell?

erica something it samall 

to night

today WTF erica you sleep not pati
shutup i go sleep by

egg neroi in bon  it small over senser witchrs see

good luck 

neroi go in her and gower

Queen erica 

it lage egg to slave witches


คิดไม่ออกแค่นี้
i bad englight 
i head have thailang

โอเคนะครับ