วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

new bannerhttp://www.dlsite.com/ecchi-eng/circle/profile/=/maker_id/RG08620.html/

http://www.hentai-foundry.com/user/ufo_man/profile

http://www.pixiv.net/member.php?id=198374

http://bat11.deviantart.com/

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

OK DONEThis EP6 it END

go to the my DL site
http://www.dlsite.com/maniax/circle/profile/=/maker_id/RG08620.html

eng site

http://www.dlsite.com/ecchi-eng/circle/profile/=/maker_id/RG08620.html


วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

come back

good news 
staff bloger
tell me u can
post pic 
but not for sell
ok i not sell
but me link
to DL site
No sell

_____________________________
but
old pic
I del it

I come post it agin in next time