วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

^_^

Hey I never get up
I lost every thing
BUT

I  have A life
I can make it new
now i think remake it
for dojin BOOK 

It good ?วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558